Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti 2022-01-01

Aktualizováno 2022-06-29

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti SAK LOŽISKA spol. s r. o. o shromažďování a používání informací, které shromažďujeme, když navštívíte http://www.sakeshop.cz (dále jen „Služba“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob, jakým jste chráněni podle zákonů na ochranu soukromí.

Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nepřistupujte k naší službě ani ji nepoužívejte, pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů CookieScript.

SAK LOŽISKA spol. s r. o. je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. K tomu může dojít bez předchozího upozornění.

SAK LOŽISKA spol. s r. o. zveřejní revidované Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách http://www.sak-loziska.cz

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje používané k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. http://www.sakeshop.cz shromažďuje následující informace:

 • Údaje o použití

Údaje o použití zahrnují následující:

 • Adresa internetového protokolu (IP) počítačů přistupujících k webu
 • Požadavky na webové stránky
 • Odkazující webové stránky
 • Prohlížeč používaný pro přístup k webu
 • Čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace

https://www.sakeshop.cz od vás shromažďuje a přijímá informace následujícím způsobem:

 • Poskytování a udržování naší služby,jakož i sledování používání naší služby.

Vaše údaje budou uloženy po dobu až 30 dnů poté, co již nebudou vyžadovány k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu pro účely hlášení nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Jak používáme vaše informace

https://www.sakeshop.cz může použít vaše údaje k následujícím účelům:

 • Poskytování a udržování naší služby, jakož i sledování používání naší služby.

Jak sdílíme vaše informace

SAK LOŽISKA spol. s r. o. bude sdílet vaše údaje, je-li to možné, v následujících situacích:

 • S vaším souhlasem. SAK LOŽISKA spol. s r. o. bude sdílet vaše údaje za jakýmkoli účelem s vaším výslovným souhlasem.

Sdílení třetí stranou

Jakákoli třetí strana, se kterou sdílíme vaše údaje, musí zveřejnit účel, pro který zamýšlí vaše údaje použít. Musí uchovávat vaše údaje pouze po dobu zveřejněnou při vyžádání nebo obdržení uvedených informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí dále shromažďovat, prodávat ani používat vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy je to nutné k provedení stanoveného účelu.

Vaše údaje mohou být sdíleny s třetí stranou z následujících důvodů:

 • Poskytnutí videa z kanálu YouTube.

Pokud se rozhodnete takové informace poskytnout při registraci nebo jinak, dáváte SAK LOŽISKA spol. s r. o. povolení používat, sdílet a uchovávat tyto informace způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

 • Dodržování platných zákonů, nařízení nebo soudních příkazů.
 • Reakce na tvrzení, že vaše používání naší služby porušuje práva třetích stran.
 • Vymáhání smluv, které s námi uzavřete, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Webové stránky používají soubory cookie, které uživatelům pomáhají efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, lze nastavit bez vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny.

 • Nezbytně nutné cookies. Nezbytně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Bez nezbytně nutných souborů cookie nelze webovou stránku správně používat.
 • Nezařazené soubory cookie. Nezařazené soubory cookie jsou soubory cookie, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu kategorizace.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. http://www.sakeshop.cz využívá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě nebo změně údajů, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytujete, musíte k naší službě přistupovat na vlastní nebezpečí.


SAK LOŽISKA spol. s r. o. nenese odpovědnost za výkon webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaše interakce s nimi. Když opustíte tento web, doporučujeme vám zkontrolovat postupy ochrany osobních údajů na jiných webech, se kterými komunikujete, a určit přiměřenost těchto postupů.

KONTAKT

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Název: SAK LOŽISKA spol. s r. o.

Adresa: Horní Tošanovice 146

Email: info@sakeshop.cz

Webové stránky: https://www.sakeshop.cz

Telefon: +420558695371